Ťē Iginbay

In ťē iginbay Gād rēatkāyi ťē evinhays & ťē Rť. Āōunāy ťē Rť isā nyormfāy & emptēāy, ārkday isā ovrāy ťē rfissay uf ťē ēpday, & ťē Pēritsay uf Gād ovrhāyi ovrāy ōuātrays.

& Gād saā, “Etlōyu ekzistō ītlay,” & isā ītlay. Gād nōāyi ťē ītlay isā udgāy, & hē evrsāyi ītlay rumfāy ārkday. Gād ālkāyi ťē ītlay “da,” & ťē ārkday “ītnay.” & ekzistāy ēvenēngay, & isā ornēngmay– ťē ōunāy da.

& Gād saā, “Etlōyu ekzistō a āltvay itōuēnbāy ōuātrays, epratsō ōuātray & ōuatray.” So Gād akmāyi ťē āltvay & epratsāyi ťē ōuātray undrāy it rumfāy ťē ōuātray ubuvāy it. & it isā so. Gād alkāyi ťē āltvay “kīsay.” & isā ēvenēngay, & isā ornēngmay– ťē tōāy da. & Gād saā, “Etlōyu ōuatray undrāy kīsay āťrgō in ōunāy laspay, & etlōyu rīdāy rāōndgay upērō.” & it isā so. Gād alkāyi ťē rīdāy rāōndgay “āndlay,” & ťē aťrgāy ōuātrays, alkāyi “sēays.” & Gād noā it isā udgāy.

Enťāy, Gād saā, "Eylōyu ťē āndlay rodōspō ejitaŝunvay: ēdsāy erbāy lāntpays & rētays ān ťē āndlay ōuicāy erbō rōtfays ōuiťāy ēdsāys in it, ukordāy tō ťāy īndkays. & Gād noā it isā udgāy. & isā ēvenēngay, & isā ornēngmay– ťē rēťāy da.

& Gād saā, “Etlōyu ekzistō ītlays in ťē kīsāy āltvay epratsō da rumfāy ītnay, & rvsō ās īnsays ārkmō ākredsāy īmtāys, & das & ēryays, & etlōyu ēmťay isō ītlays in ťē kīsāy āltvay ītlō ťē Rť.” & it isā so. Gād rēatkāyi tōāy ratgāy ītlays– ťē ratgāyāy ītlay uvrngō da & ratgāynyāy uvrngō ītnay. Hē ālsoāy akmāyi tārsays. Gād laspāyi in ťē kīsāy āltvay ītlō ťē Rť, uvrngō da & ītnay, & epratsō ītlay rumfāy ārkday. & Gād noā it isā udgāy. & isā ēvenēngay, & isā ornēngmay– ťē orfāy da.

& Gād saā, “Etlōyu ōuatray ilfō ōuiťāy īvlāy rētrkays, & etlōyu rdbays līfō ubuvāy Rť ukrāsāy kīsāy āltvay.” So Gād rēatkāyi ťē ratgāy sē rētrkays & āl īvlāy ēngťays ťē ōuatrays ilfayi ōuiťāy, ukordāy tō ťāy īndkays, & āl kīsāy rētrkays tō ťāy. & Gād noā it isā udgāy. Gād lesbāyi ťays & saā, "Rōtfōyu & ultiplmōyu– ilfōuyu ōuatrays, ilfōyu Rť. & isā ēvenēngay, & isā ornēngmay– ťē ivfāy da.

& Gād saā, “Etlōyu rť rēatkō rētrkays ōvmō rāōndgāy, & ōuīldāy nimulāays, ukordāy to ťay tō ťāy īndkays: īvstāklays, rētrkays ōvmō rāōndgāy, & ōuildāy nimulāays, āl ukordāy tō ťāy īnkdays. & Gād noā it isā udgāy. Enťāy, Gād saā, ”Etlōyu ōuē rēatkō yuminkīnday in ōuēāy ormfay, ōuēāy imijay, so yuminays ānkō ordlō ovrāy ťē ōuatrāy rētrkays, ťē kīsāy rētrkays, ťē rētrkays ōvmō rāōndgāy."

So Gād rēatkāyi yuminkīnday in hēāy imijay; in imijay uf Gād rēatkāyi ťays; endrjāy hē rēatkāyi ťays: ōumunay, ānmay, & itōuēnbay.

Gād lesbāyi ťays & saā tō ťays, “Rōtfōyu & ultiplmōyu– ilfōyu Rť & ōlrōyu it. Ōlrōyu ťē ōuatrāy rētrkays, kīsāy rētrkays, rētrkays ōvmō rāōndgāy. Uvlōyu ťays.”

Enťāy, Gād saā, “Ivgayi ēō āl ēdsāy erbāy lāntpays & rētays, ān ťē āndlay ōuicāy erbō rōtfays ōuiťāy ēdsāys in it. Ťays isi ēōāy orfāy ōdfays. & tō āl ťē ōuatrāy rētrkays, kīsāy rētrkays, rētrkays ōvmō rāōndgāy: Ivgayi āl rēngāy lāntpays orfāy ōdfays.” & it isā so.

Gād noā āl uf hēāy rēatkays, & noā ťays isā udgāy. & isā ēvenēngay,& isā ornēngmay– ťē ikssāy da.